Објављено дана

Света Тавита- 7.11. литургија на Липару